Storm över Königsberg

Ett lajv som tar dig till Ostpreussen, hösten 1944. Tredje riket faller samman i accelererande takt. Hur länge ska man kämpa? När kan man ge upp? Vad har man för val?

Introduktion

Som deltagare på "Storm över Königsberg" iklär du dig rollen som bombflykting från Königsberg eller gårdsfolk i det krigshärjade Ostpreussen hösten 1944. Klämd mellan den annalkande Röda armén och nazisternas dekret som belade defaitism i alla dess former med dödsstraff.

Lajvet äger rum på Hallanda Säteri (mellan Falköping och Ulricehamn) 30 okt - 1 nov 2015 och är ett samarrangemang mellan Fronthistoriska föreningen (FHF) och Alternaliv AB. Lajvet rymmer 40 deltagare och lika många timmars intensivt spel.

Stämning

Vi eftersträvar en stark känsla av både chock och desperation. Rollpersonerna är människor som efter härjande bombflyg och bränder förlorat allt de äger och många av sina närmaste.

Historisk tyngd

Vår ambition är att återskapa en liten bit av andra världskrigets mörka historia sett ur den civile tyskens perspektiv. Lajvet har därför relativt höga krav på utrustning och agerande, både från deltagare och arrangörer.

Dramatik

Arrangemanget erbjuder färdiga roller där huvudsakliga relationer och historia är satt. Mötet dem emellan utgör lajvets tyngdpunkt, och alla har en naturlig del av berättelsen.

Bildgalleri

Bilder från området:

Bilder från Fronthistoriska föreningens evenemang:

Från vänföreningen Die Blitze:

Roller och agerande

"Storm över Köningsberg" erbjuder ett starkt och intensivt spel med låg frekvens av speltekniska simulationer (d v s mer klassiskt lajv utan metatekniker). Vi har en uttalad idé att jobba med att bibehålla energi i spelet. Lajvet har en realistisk stil och vissa scener har alla förutsättningar för att bli riktigt starka och obehagliga, och för att det ska fungera krävs att man så att säga har pulsen uppe.

De vapen som förekommer, och det kommer förekomma en hel del vapen, är alla autententiska eller replikor av yppersta klass, laddade med riktig lösplugg. Smäller det inte så funkar inte vapnet. Innan själva spelet börjar kommer vi hålla en gemensam genomgång av säkerhet kring vapen och tekniker för att ta sig ur scener som man känner sig obekväm med, samt generella safe-words. Vi kommer också göra övningar så att alla verkligen vågar ta i ordentligt.

Här följer nu en kort beskrivning av de olika grupper som rollerna kommer ingå i. Än så länge är vi väldigt öppna för idéer och förslag från er deltagare så känn er fria att betrakta denna lista som en utgångspunkt att inspireras av.

Gårdsfolk

Godset Eisenhof ägs och drivs av makarna Erika och Karl Eisenbrück tillsammans med deras två döttrar, några pigor och äldre drängar samt tre polska krigsfångar som fått ersätta drängarna som kallats in till fronten. På något sätt har har framförallt ägarfamiljen lyckats behålla en liten bubbla där saker rullat på utan att man riktigt förstått allvaret i situationen.

Evakuerade

Bagarfamiljen Keufman blev tidigt medlemmar i partiet och kunde på så viss erhålla lukrativa kontrakt från stadens regemente.

Familjen Schumacher tillhör Königsbergs nya medelklass. Fru Catharina arbetade som lärarinna vid grundskolan och hennes man Hans arbetade som skiftesledare inom Königsbergs ammunitionsfaktori. Döttrarna Katharin och Karin anmälde sig frivilligt vid den lokala luftvärnsavdelningen där de tjänstgjort som FLAK-helferinnen det senaste året.

Änkan/Änkemannen Müller arbetar på ett stålverk. Tack vare dottern Traudels tjänst som sekreterare vid partitidningen "Der Sturmers" lokalavdelning har hen och familjen lyckats komma iväg från Königsbergs inferno.

De unga makarna Johannes och Anna Menke, läkare respektive sjuksköterska, har slitit hårt de senaste åren i Königsbergs sjukvård. Men nu när lasarettet blivit bortbombat har de fått möjlighet till evakuering.

Familjen Hasenbeck var respekterade innevånare i Königsberg. Familjen har haft det gott ställt och gjort sig kända i Königsbergs societetsliv.

Flyktingar

Arbetarfamiljen Meyer hade länge fått hanka sig fram tills 30-talets ekonomiska boom. Fadern Thomas skadades under krigets första år och friskrevs från vidare tjänstgöring, och har sedan dess fortsatt att arbeta som byggare.

Lantbrukarfamiljen Grigoleit tillhör Ostpreussens litauisktalande minoritet. De betraktas inte som riktiga tyskar i Tyskland och inte som riktiga litauer i Litauen. Nu har de fått lämna allt hals över huvud för att komma undan Röda arméns framryckande.

Wehrmacht

Förutom en hårt decimerad pluton pansargrenadiärer besöks Eisenhof även av vissa andra uniformerade, t ex dumpas två skadade SS-soldater på Eisenhof.

Dokument

Här publicerar vi länkar till de dokument som deltagare behöver fördjupa sig i. Vi har ansträngt oss för att sammanfatta och förenkla den otroligt komplexa situation som var Tyskland under andra världskriget, för att på så sätt ge alla en gemensam grund utifrån en rimlig mängd text att läsa in.

Både listan och innehållet i dokumenten kan komma att kompletteras och uppdateras.

Stämningstexter

  • När den sjunde krigsvintern var i antågande befann sig det tidigare Stortyska riket i ett utsiktslöst krig på tre fronter. I öster svepte Röda Armén fram, i väster och söder det angloamerikanska samväldet. Kriget påverkade alla, "Die Heimatfront" skördade dagligen nästan lika många offer som soldaterna vid fronten. Hjälpkårerna växte fram, frivilliga ungdomar från Hitlerjugend och Bunds deutscher Mädels bemannade luftvärnskanoner för att lösgöra fler män för fronttjänst.
  • Luften i luftskyddsrummet i källaren vid Hauptman Straße var kvav, alla sammanpressade människor fick kondensen att rinna från de kala betongväggarna. Plötsligt vibrerade marken under dem, byggnaden kollapsade under ett väldigt dån och allt blev svart. I det svaga skenet från ett ensamt talgljus kunde 11 åriga David Meyer se kallsvetten som kröp fram i människors sammanbitna, av kriget fårade ansikten, andra skrek av rädsla eller försökte trösta sina vettskrämda barn. David var också orolig, han fruktade för sin syster och mor som befann sig vid Königsgarten. Vad hade blivit av dem?
  • De flesta barnen hade 1943 evakuerats i Kinderlandverschikung. Där de skickats till familjer och släktingar på landsbygden där de skulle kunna vara säkra och samtidigt kunna bidra som billig arbetskraft åt de familjer vars söner befann sig vid fronten.
  • Den civile tysken under luftkriget levde farligt. Ständigt hot från de allierade bombplanen. Fallande bjälkar, kollapsade väggar som hotade att krossa dem, lufttryck som fick lungorna att explodera och inre organ att krossas, fast i luftskyddsrummen riskerade de kvävas, brännas till döds eller drunkna av vattnet från släckningsarbetet.
  • Natten den 26 augusti inledde en brittisk bomdarmada om 174 Avro-Lancaster Bombers ett anfall mot Königsberg. I den dåliga sikten släpte bombflygen sin dödliga last över stadens nordöstra delar. 10 000 människor gjordes hemlösa och över 1000 människor miste sina liv. Tre dagar senare under natten till den 30 augusti beordrade Arthur "Bomber" Harris, chefen för Royal Airforce att Königsberg skulle jämnas med marken. Den här natten återvände 189 brittiska bombflyg för att slutföra jobbet. När molntäcket lättade släptes 480 ton brandbomber över Königsberg. Förstörelsen var fruktansvärd. Över 40% av stadens bostäder och 20% av stadens industri lades i ruiner. På ett ögonblick hade 200 000 människor gjorts hemlösa och flera tusentals bränts till döds i de kraftfulla eldstormar som uppstod. Efter släckningsarbetet som tog 4 dagar kunde över 5 000 kroppar grävas fram och begravas i en massgrav.
  • Varje partidistrikt var tvungna att upprätta katastrofhjälp åt sina medborgare i händelse av luftangrepp. Välfärdssystemet skulle förse folket med vad de behövde för att överleva. Frivilligorganisationer hjälpte till att förse de utbombade med mat, såsom varmt te, leverpastej, bröd och cigaretter. De hemlösa som stod utan tak över huvudet behövde omedelbart evakueras. Uppsamlingsplatser för de civila sattes upp. De som ansågs ha störst behov av att evakueras fick förtur. Familjer i partidistriktet, i huvudsak på landsbygden kunna inhysa flyktingar meddelades per post. Så lastades de hemlösa på släp, lastbilar och vad man hade till hands för att rulla vidare mot sina nya hem.

Vi som arrar

Vi som arbetar med det här projektet är ett team fullt av kreativitet, kompetens och erfarenhet där vi kompletterar varandra förträffligt, om vi får säga det själva. Vi hoppas att kunna föra över så mycket som möjligt av den inspiration vi själva känner från korsbefruktningen av det bästa från lajv respektive reenactment till själva lajvet.

Listan över tidigare evenemang som vi varit ansvariga för inkluderar klassiska lajv som The Monitor Celestra (2013) och Carolus Rex (1999). Fronthistoriska föreningen har tack vare sin överlägsna historiska korrekthet medverkat som statister i ett flertal nordiska storfilmer, t ex Simon och ekarna (2010), Hvidstein Gruppen (2011) och 9. April (2014).

Robert Öhlund

Regissör, huvudförfattare, östfrontsexpert

Henrik Summanen

Producent, förste regiassistent, roller

Fredrik Tångelin

Rollskribent, handledning militära roller

Tomas Walch

Producent, andre regiassistent, roller

Kontakta oss

Vi vill gärna att ni överöser oss med frågor och funderingar kring av allehanda slag.

Kontaktuppgifter

Nå oss på valfritt sätt:

Alternaliv AB, Skälbyvägen 24C, 19149 Sollentuna

Mobil: +46703741789

Epost: storm@alternaliv.se

Skicka ett meddelande